Koden bredbandslodd med bunnpresentasjon på OLEX

Koden sitt ekkolodd med variable frekvenser leverer nå dybdedata til Olex for optimal presentasjon av bunnforhold.

En prisgunstig kombinasjon for sjarker og større båter for å overføre data til Olex sin HT modul for høyverdig presentasjon av bunnforholdene.

Loddet har en svinger på 3 KW og kan presentere 4 frekvenser som kan justeres trinnløst for best mulig detektering av fisk og samtidig stille seg vekk fra støy fra egen båt eller andre ekkolodd.