Møt oss på Stand G-726 Nor-Fishing 2016

Ny Sonic Kaijo Denki KCS-60 småsonar for 8" rør. Nye Sonic Kaijo Denki KCS 5000 serie sonarer. Nye funksjoner på KSE-300 ekkolodd med fiskestørrel

På vår stand G-726 Nor-Fishing 16-19 august vil vi presentere:


Sonic Kaijo Denki produkter, også nye:

KCS-60 småsonar som passer i 8" rør, omnisonar med full stabilisering og hele 512 elementer

KCS-5885Z sonar 94 kHz

KCS-5221Z sonar 20-23 kHz

Nye funksjoner på KSE-300 ekkolodd med fiskestørrelse


Koden produkter samtlige, også ny radarserie med eller uten rattmerking


Seapix 3D sonar med nye funksjoner for mer effektivt fiske


EMC sine VSAT løsninger


Ixblue Gecdis godkjent Ecdis med kraftige og brukervennlige funksjoner.


Turbowin fiskeriplotter


Simbia sine mengdesensorer for trålsonarer


Fusion sine økonometer