Nye Sonarer fra KAIJO DENKI

Ny lavfrekvenssonar Kaijo Denki KCS-5221Z Ny mellomfrekvenssonar Kaijo Denki KCS-5885Z

*Ny og kraftigere processor

*Ny avansert digital signalbehandling

*Nyutviklet filterteknologi for bedre utskillelseav fisk under vanskelige forhold

*økt rekkevidde og bedre skilleevne mot bunn

*følger fisken hele veien inn

KCS-5221Z: 20-23 kHz 768 elementer og 6° strålebredde

KCS-5885Z: 94 kHz 960 elementer og 5° strålebredde