Seapix 3D sonar demo hos Moltech 29-31 August

SEAPIX sin utviklingsleder, Christophe Corbieres, vil demonstrere i Moltech sine nye lokaler hvorfor Seapix bidrar til mer lønnsomt fiske.

Referanseliste Seapix August 2017

Seapix i bruk ombord i nybygg Pathway

Inervju med Skipper Howard Malcom (tar litt tid å laste ned)

Seapix brosjyre

 

Samtidig med BLUE FISH 2017, 29-31 August i Ålesund, inviterer vi i Moltech til profesjonell demonstrasjon av Seapix i våre nye lokaler i Borgundfjordvegen 68. Christophe Corbieres fra prosdusenten vil være til stede for demonstrasjon og for å kunne svare på spørsmål om hvilke muligheter som Seapix gir for et mer målrettet og lønnsomt fiske. Han har lang erfaring fra andre renommerte firmaer innen fiskeleting før han begynte hos Ixblue med ansvaret for utvikling og markedsføring av Seapix, og har dermed også lang erfaring med vanlige sonarer og ekkolodd. SeaPix er nå en velfungerende 3D sonar som har blitt et viktig fiskeletingsverktøy hos mange store og små rederier.

Seapix 3D Sonar er et nytt og spennende produkt som dekker området under og rundt båten, og som ikke vises på en omnisonar.

Seapix dekker 120 grader av bunnen både langskips og tverrskips med flere ulike presentasjoner, typisk ned til 400 meter og mer,  og er et viktig instrument for målrettet og effektivt fiskeri i tillegg til sonarer og ekkolodd.

Seapix bidrar til økt lønnsomhet i fisket, er kalibrert for angivelse av korrekt biomasse og viser prosentvis innblanding av ønskede fiskearter i egendefinerte områder.

Seapix har innebygd fiskeriplotter hvor kart og tegning av bunnkontur presenteres, i tillegg vises båt, trål og fiskestimer i 3D i kartbildet, og man kan "svømme" rundt båten og se hvordan fiskestimene, båten og trålen er plassert.

En effektiv konfigurasjon av SeaPix bør minst bestå av 2-3 skjermer for enkelt å få full oversikt over fiskeletingen hele tiden.