Sonic Kaijo Denki KDG 300 Strømlogg

Brosjyre KDG 300

Ta gjerne kontakt med oss for å få oversendt referanser og ytterligere informasjon.

Ekstra dyptgående strømmåler:

• 4-akse strømmåler
• Presentasjon av 5 sjikt
• Fart over bunn vises ned til omtrent 550 meter.
• Dette gjør at strømmene kan presenteres i forhold til bunn under de fleste driftsforhold.
• Strømsjikt måles og presenteres ned til 300 meter
• Ekkoloddbilde 30° stb, bb. for og aft ned til 500 meter
• Gjør det enkelt å velge en sjiktdybde for å måle fart på fiskestim.
• Ingen kalibrering nødvendig, nøyaktighet bedre enn 1%
• Oversiktlig grafikk med flere valgbare presentasjoner, valgfri skjermstørrelse
• GPS-fart automatisk, på eller av.