Sonic Kaijo Denki KSE 310 Split Beam Echosounder

Brosjyre Kaijo KSE-310

Sonic Kaijo Denki KSE-310 ekkolodd med fiskestørrelse og biomasse har svinger med 144 elementer og mottar i 15 separate overlappende sektorer. Dette bidrar i praksis til den mest presise indikasjon på fiskestørrelse og biomasse. Oppløsningen er økt med ytterligere 50% i forhold til forrige modell for enda bedre utskillelse av små ekko og fisk tett mot bunn. KSE-310 selges oftest sammen med den kraftige 38KHz split-beam svingeren fra Kaijo som gir god rekkevidde uten å ofre for mye på skilleevne. Stadig flere lodd blir også levert i følgende split beam kombinasjoner: 38 og 70kHz, 38 og 120kHz samt 70 og 120kHz. Også 70kHz split beam har vist seg å fungere bra på relativt store dyp.   

• Fiskeriversjon av Japansk havforskningslodd, bruker patentert metode for nøyaktig beregning av fiskestørrelse og biomasse.

• Nå også med kalibreringsmeny for kalibrering opp mot blant annet Havforskningsinstituttets kalibrerings ball, testet at det virker i praksis.

• Fiskestørrelse eller biomasse leses fra valgfritt område på skjermen, ønsket sjikt, høyde over bunn eller hele skjermen.

• Fiskestørrelse eller biomasse presenteres i 1, 2 eller 3 ulike fiskestørrelsevinduer.

• Frekvens Differanse Metoden sammenligner 2 frekvenser, dataene sammenlignes og utskilte fiskestimer vises i eget vindu.

• Svingeren har 144 elementer og 15 stråler, noe som gir markedets beste indikasjon på fiskestørrelse og meget høy oppløsning i bildet.

• Kan vise hyse over bunn grunnet høy oppløsning og god skilleevne

• Skiller ulike bunnforhold utmerket og har egen visning for bunnhårdhet

• Egen utgang for visning av bunnforhold på Olex plotter med HT Modul

• Opptak med lange tidssekvenser med ønsket antall ping pr. bilde kan enkelt hurtigspoles for presentasjon av timer/dagers hendelsesforløp.

• Opptak lagres som JPG filer på USB-pinne eller USB harddisk og kan enkelt deles med andre båter.

• Opptak av RAW filer er også enkelt, all informasjon blir tatt opp og ved avspilling kan Gain, filtrering m. m. justeres

• Opptil 5 presentasjoner samtidig, 4 forskjellige frekvenser + ekko etter Frekvens Differanse Metoden.

• Split Beam frekvenser 38, 70 og 120 kHz, Singel Beam frekvenser 15, 24, 50, 75 og 200kHz, kan presentere 3 split beam frekvenser samtidig

• Enkel tilgang til alle funksjoner med original betjening med hurtigknapper og programmerbare knapper, og i tillegg med trådløs rulleball.

• Meget enkelt i bruk, lett tilgjengelige justeringer og menyer med stor og lettlest grafikk

• Meget robuste svingere og høy driftssikkerhet generelt. 

• Stabil prosessor enhet i stål kabinett uten harddisk og bevegelige deler. 

• Valgfri skjermstørrelse, 2 uavhengige skjermutganger, deler av innhold på ene skjermen kan dras over til den andre skjermen.

Bruksanvisning